Kehittämisen työkalut

Kehitämme kyliä pitkäjänteisesti ja kestävästi. Kylien yhteisöohjautuvaan toiminnan kehittämiseen luotujen työkalujen avulla omaa toimintaa on mahdollista tarkastella ja tehdä näkyväksi. Ideoinnin tueksi tarkoitettuja materiaaleja voi soveltaa ja räätälöidä omaan tarpeeseen sopivaksi parhaaksi katsomallaan tavalla.

Työkalut valmistuvat kevään 2024 aikana, jonka jälkeen ne ovat vapaasti kaikkien ladattavissa.