Hyvän mielen talkoot - yhdessä tekemisen voimaa

Kylissä toiminta perustuu pitkälti talkootyöhön ja aktiivisten vapaaehtoisten toimintaan. Kun kylien väki vanhenee ja vähenee, talkooporukasta voi tulla pula. Mitä on uuden ajan talkootoiminta ja kuinka innostaa uusia talkoolaisia mukaan puuhiin?

Uuden ajan talkoissa korostuvat yhteisöllisyys, yhdessä uusien taitojen oppiminen sekä ihmisten kohtaaminen. Kokosimme työpajojen ja niihin osallistuneiden eri kylien asukkaiden ideoiden pohjalta vinkkejä uudenlaisten hyvän mielen talkoiden järjestämiseen Rovaniemen kylissä. 

Tärkeäksi huomioksi nousi eri ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien kyläläisten huomioiminen. Jos talkoiden aihe koetaan eri ikäryhmissä itselle tärkeäksi ja omaa elämää koskettavaksi, niille järjestetään kyllä aikaa ja resursseja.

Uudenlaisia hyvän mielen talkoita on suunniteltu yhteisissä työpajoissa. Kuvassa Liisa Karppinen. Kuva: Katariina Imporanta

Miten madaltaa kynnystä lähteä talkoisiin mukaan? 

Talkoissa hyvä ja kannustava ilmapiiri sekä yhteishenki on tärkeää. Kylissä asuvien ihmisten osaamisen, tietojen ja taitojen sekä vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen talkoissa tuo porukkaan aivan uusia mahdollisuuksia. Myös etäyhteyksiä kannattaa hyödyntää, osaamista voi löytyä sitäkin kautta. Talkoisiin voi kuitenkin jokainen tulla omana itsenään. 

Talkootehtävät kannattaa myös pilkkoa niin, että hommat jakaantuvat tasaisesti. Silloin jokainen saa tehtäviä hoitaakseen, eikä kukaan kuormitu liikaa. Hyvä idea voisi olla vastuuhenkilön tai organisaattorin nimeäminen, joka jakaisi tehtäviä muille tasaisesti. 

Talkoisiin lähdetään helpommin mukaan tutun kanssa, joten kutsuissa kannattaa kannustaa kaikkia ottamaan myös kaveri mukaan kivaan talkoopäivään. Talkoolaisille luvatut tarjoilut houkuttelevat osallistumaan hommiin. Reippaita talkoolaisia löytyy usein paikallisista seuroista. 

Työpajailua kylien kehittämiseksi. Kuva: Katariina Imporanta

Millaista toimintaa tai tekemistä talkoissa olisi kiva tehdä?

Tuttuun ja mielekkääseen tekemiseen on helppo tarttua myös talkootöissä. Monia kiinnostaa nimenomaan konkreettinen, käsin tehtävä työ kuten raivaustyöt, leipominen tai vaikkapa rakennustalkoot. 

Myös uusien taitojen oppiminen sekä uudet kokemukset houkuttelevat ja innostavat. Trendi-ilmiöissä kiinni olevat työt, kuten vaatteiden korjausompelu tai kierrätys ovat kiinnostavia aiheita. Nuoria kannattaa aktivoida heitä kiinnostaviin aiheisiin, kuten digitalkoisiin tai somesisältöjen tekemiseen, tai vaikka mopojen rassaustalkoisiin. Myös erilaisten tapahtumien, kuten musiikkifestarien järjestäminen kylälle, kiinnostaa nuoria. 

Unelmakarttojen rakentamista. Kuva: Katariina Imporanta

Millainen talkootoiminta houkuttelee osallistumaan?

Talkoista on hyvä informoida kattavasti etukäteen, esimerkiksi ruokailun järjestämisestä tai muiden kulujen, kuten bensojen korvaamisesta. Hyväntekeväisyys herättää usein kiinnostusta, ja yhteistyötä hyväntekeväisyystoiminnan kanssa voi järjestää esimerkiksi SPR:n tai Lapin keskussairaalan kanssa. Talkoissa korostuu myös uusien taitojen oppiminen – ja taitoja voi opetella kätevästi myös etänä. Selkeät suunnitelmat ja aikataulut auttavat talkootöiden jakamisessa. 

Millaista osaamista talkootehtävät vaativat?

On tärkeää, että eri tehtävät avataan hyvin. Silloin eri asioiden taitajat ja osaajat tietävät, mihin hommiin suunnata. Vetovastuita eri talkoohommiin kannattaa jakaa. Osaamisen ja tekemisen lisäksi tärkeää on myös kohtaaminen ja yhdessä tekeminen, joten jos oma osaaminen ei johonkin hommaan riitä, osallistua voi vaikka kahvinkeittoon, joka on tärkeä osa yhteistä tekemistä ja aikaansaannoksista nauttimista. 

Rieskan leipomista kylätalkoissa. Kuvassa Heimo Vanhanarkaus ja Asko Häiväläinen. Kuva: Hilma Heikkinen

Miten talkoolaiset  tavoitetaan? 

Mukaan kutsumisessa hyödynnetään kylien omia kanavia, kuten Facebook-sivuja tai Whatsapp-ryhmiä, mutta kaverille kannattaa kertoa myös ihan henkilökohtaisesti ja laittaa puskaradio pyörimään. Kylissä on paljon hiljaista tietoa piilossa olevien eri taitojen osaajista ja tekijöistä, joten heitä on tärkeä muistaa kysyä mukaan porukkaan. Tärkeää ylipäätään on hyvä ja selkeä tiedotus ja innostava viestintä. Talkoista on hyvä kertoa myös jälkikäteen, jotta seuraaviin talkoisiin voidaan innostaa uusia tekijöitä mukaan. 

Miten viestiä auttamisesta ja yhteisöllisyyden tunteesta?

Talkoot ovat nimenomaan ihmisten kohtaamisten ja yhteisöllisyyden rakentajia. On tärkeä muistaa kutsua mukaan myös hiljaisimmat kyläläiset, syrjäänvetäytyvät vaikuttajat ja tekijät. Talkoot auttavat yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden voittamisessa. Hyvä idea voisi olla nimetä kylätalkkari, joka voi kutsua henkilökohtaisesti porukkaa mukaan. Talkoot onnistuvat, kun niistä on etukäteen viestitty innostavasti, ja jälkikäteen jaettu kuvia, videoita ja tietoa kyläläisille. 

Talkoissa myös lapsille ja nuorille voidaan keksiä sopivaa ja mukavaa hommaa. Kuva: Hilma Heikkinen

Miten kylät voivat hyödyntää verkostoja?

Joskus voi olla hyvä idea toteuttaa talkoot yhteistyössä – vaikkapa naapurikylän, -kunnan tai yritysten kanssa. Kylien omissa verkostoissa voidaan järjestää esimerkiksi kimppakyytejä talkoisiin. Hieno idea on järjestää lapsille tekemistä tai jopa lastenhoitopalvelua talkoiden ajaksi, jolloin vanhemmat pääsevät osallistumaan itse talkoohommiin. 

Pop up-talkoot

Aina ei talkoidenkaan tarvitse olla tiukasti aikataulutettuja työleirejä, vaan yhteiseen tekemiseen voidaan kutsua mukaan myös kevyemmin. Pop up-talkoisiin voi osallistua oman aikataulun mukaisesti.  Tällaisissa talkoissa voidaan järjestää jatkuvaa toimintaa, kuten vanhan korjaamista yhdessä, esimerkiksi sukkien kantapäiden parsimista porukassa. Talkoissa piipahtaessa voi osallistua yhteiseen tekemiseen ja oppia uusia taitoja. 

Työpajoissa voidaan käyttää vaikka Legoja apuna suunnittelemassa tulevaa, kuten unelmien talkoita. Kuva: Katariina Imporanta 

Kiinnostuitko?

Talkootyöhön pääset mukaan ottamalla yhteyttä omaan kyläyhdistykseen.
Tutustu täällä Rovaniemen kyliin.Muita uutisia