Lapin ELY tukee hankkeita, joilla parannetaan ja ylläpidetään maaseutualueiden ja kylien luonnonvaroja

EU:n maaseuturahoituksen teemana on maaseudun ympäristö- ja ilmastotoimet. Rahoitettavilla hankkeilla voidaan investoida esimerkiksi maiseman- ja vesiensuojeluun.

Hankkeilla haetaan konkreettisia ratkaisuja Lapin maaseudun monimuotoisen luonnon säilyttämiseksi. ELY-keskus tukee investointeja, joilla parannetaan ja ylläpidetään maaseutualueiden ja kylien luonnonvaroja. Rahoitettavilla hankkeilla voidaan investoida maiseman- ja vesiensuojeluun, parantaa ilmastokestävyyttä ja edistää maaseudun asuinympäristöjen ekologisuutta ja turvallisuutta.

Hankkeet voivat olla esimerkiksi kyläyhteisön yhteiseen käyttöön hankittavia koneita tai laitteita. Rahoitusta voidaan kohdentaa myös laajemmille yleishyödyllisille investointihankkeille, joilla edistetään paikallisesti kiertotaloutta tai luonnon monimuotoisuutta.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen

Toimenpiteellä voidaan:

  • edistää ilmastoratkaisuihin liittyvien innovaatioiden tarvitsemien koneiden ja laitteiden yhteiskäyttöä
  • hankkia laitteita yhteiseen käyttöön sekä
  • tukea jakamis- ja kiertotaloutta edistäviä investointeja

Toimenpiteellä ei tueta kylätalojen energiainvestointeja, joita voidaan rahoittaa Leader-rahoituksella.

Vesienhoitoon

Avustuksia voidaan myöntää yhteiskäyttöiseen kalustoon, kuten:

  • rysät
  • nuotat
  • niittokalusto (sis. vene, moottori ja traileri)

Tuen kohteena ovat ensisijaisesti vesistöhankkeet, joissa järven ekologinen tila on tyydyttävä tai hyvä, mutta riskissä heikentyä (lisätietoa vesi.fi).

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen

Parannetaan:

  • maaseudun maisemanhoitoa
  • kylämaisemien monimuotoisuutta
  • luonnon monimuotoisuutta ja
  • ekosysteemipalveluja

Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi vieraslajien torjuntaan tarvittavan kaluston hankintaan, kun kalusto tulee yhteiskäyttöön (pienriistan, esim. minkin ja supikoiran pyyntikalusto).

 

Tuen hakeminen

Tuensaajana voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten yhdistys, järjestö, osuuskunta tai kunta. Tuettavan hankkeen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 8 000 euroa.

Investointiin voidaan myöntää tukea enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kohtuullisista kustannuksista. Hakijalta edellytetään 20 % yksityistä rahoitusosuutta, joka voi olla rahaa tai vastikkeetonta työtä tai molempia. Kun tukea myönnetään julkisoikeudelliselle yhteisölle, muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on oltava vähintään 30 prosenttia.

Voit kysyä lisätietoja hankehausta ja Hyrrän käytöstä Lapin ELY-keskuksen asiantuntijoilta:

Mikko Niemelä, p. 0295 037 350
Salla Saariniemi, p. 0295 037 307
Anna-Kaisa Teurajärvi, p. 0295 037 135
Anne Ristioja, p. 0295 037 118
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Lue tästä lisää Lapin ELY-keskuksen rahoitushausta

Hankeklubi 22.2.2024

Ilmastoviisaita pieninvestointeja Lappiin tilaisuus pidettiin 22.2.

Katso tästä mitä asioita käsiteltiin Hankeklubissa.Muita uutisia