Aistivoimaisista kokemuksista Yläkemijoen alueen uusia matkailuvaltteja

Yläkemijoen kyläalueella Rovaniemellä on kuluneen talven ja kevään aikana työstetty alueen luontomatkailusuunnitelmaa ja ideoitu omiin vahvuuksiin pohjautuvia matkailutuotteita ja -palveluita. Erottautumistekijöiksi ovat nousemassa alueen vanhat metsät, jokimaisemat ja retkikohteet sekä niissä eri tavoin koettavat aistivoimaiset luontoelämykset.

Viisi perusaistia: maku, haju, kuulo, näkö ja tunto, sekä niiden lisäksi kuudes aisti toimivat johtoajatuksena uusien
matkailutuotteiden ja palveluiden ideoinnissa, joiden suunnittelua tehdään Yläkemijoella paikallisista
lähtökohdista käsin. Aistien luontomatka on Yläkemijoen Kylät ry:n itsensä toteuttama projekti. Projektin
työpajojen suunnittelusta ja toteutuksesta, ideoiden sparrauksesta sekä luontomatkailusuunnitelman
toteuttamisesta vastaavat rovaniemeläiset yritykset Kokoamo ja Kaltio Creative.

Projektin toteutuksessa keskeistä on, että ideat, innostus ja toiminta lähtevät yrittäjistä ja yhteisöistä itsestään.
Tällainen alhaalta ylöspäin kasvava tekemisen tapa mahdollistaa paikallisten ihmisten omakohtaisten
kokemusten ja alueen ominaispiirteiden aitouden säilyttämisen sekä niiden sisällyttämisen
luontomatkailusuunnitelmaan, palveluihin ja tuotteisiin, kertoo Hilma Heikkinen Kokoamosta.

–  Me emme ole massojen vierailukohde ja haluamme pitää hyvää huolta luonnostamme. Kyliemme matkailun on
rakennuttava aidosti paikallisista lähtökohdista eli siitä millaista tarjontaa ja tekemistä matkailijoille asukkaat itse
ja yhdessä toistensa kanssa haluavat tänne luoda, kertoo Meeri Vaarala, Yläkemijoen Kylät ry:n puheenjohtaja.

Yläkemijoen jokivarsialueelle kuuluu yhdeksän eri kylää ja se ulottuu nauhamaisesti Tennilästä Auttiin. Alueella
sijaitsee hienoja luonto-, retkeily- ja maisemakohteita kuten Auttiköngäs, Kaihuavaara, Kivalot, Tervakari,
Tikkasenkari sekä jokivarrelle luonteenomaiset hiekkatörmät. Lähellä sijaitsevat myös Posion luontokohteet
Korouoma ja Riisitunturi sekä tietysti muut Rovaniemen luontokohteet. Ympäristöministeriö on nimennyt vuonna
2022 Yläkemijoen jokivarsimaisemat valtakunnallisesti arvokkaaksi maisemanhoitoalueeksi.

Projektissa etsitään synergiaa eri toimijoiden ja matkailualueiden kanssa ja täydennetään olemassa olevaa
matkailutarjontaa aisteihin perustuvilla ja niitä avaavilla tuotteilla ja palveluilla. Työpajoissa syntyneitä ideoita on
jo testattu matalalla kynnyksellä. Esimerkiksi vasta avatuneesta Auttikönkään pirttikahvilasta voi jo pian napata
luontopolulle mukaan retkirepun, joka sisältää kahvilassa valmistetut retkieväät.

–  Meille poikkeaa usein matkailijoita, kotimaisia ja kansainvälisiä, jotka lähtevät luontopolulle ilman eväitä.
Ideoimme tähän tarkoitukseen sopivan retkirepun, joka sisältää eväät mukaan ulkona nautittavaksi. Olemme
huomioineet myös kasvis- ja erikoisruokavaliot, kertoo Minna Uusiautti, Auttikönkään pirttikahvilan uusi yrittäjä.

Tikkasenkarilla asuva Liisa Karppinen on tehnyt pienimuotoisia majoituskokeiluja ja ideoinut ja kokeillut erilaisten
luontoretkien kuten, esim. villasukkakävelyn sekä hiihto- ja pilkkiretkien toimivuutta. Aistien hyödyntäminen
erilaisissa matkailuelämyksissä lisää hänen mukaansa turvallisuuden ja merkityksen kokemuksia ihmisissä.

–  Olen muuttanut Yläkemijoelle muualta ja saanut kokea täällä asuessani valtavasti erilaisia vahvoja
luontokemuksia. Jokivarressa elämä ja vierailukin on moniaistinen kokemus. Haluaisin jakaa niitä muillekin ja
tuottaa tänne aistirikkaita luonto- ja kulttuurielämyksiä. Tällä hetkellä etsin erityisesti yhteistyötä alueen yrittäjien,
toimijoiden ja asukkaiden kanssa, kertoo Liisa Karppinen.

Projektin myötävaikutuksesta myös pitkään hautuneet yrityssuunnitelmat ovat ottaneet harppauksen kohti
konkretiaa. Auttissa asuva Niko Autti aikoo avata yrityksensä palvelut talveksi 2023 – 2024. Yritys tarjoaa
pienryhmämatkailua, jonka keskiössä alueen luonto ja perinteet.

–  Pienimuotoista ohjelmapalvelua, kuten kajakkimelontaa pienille ryhmille on tulossa tarjolle jo ensi kesänä näihin
kotimaisemiin. Kehittelemme ystäväni Sanja Kuuselan kanssa myös luonto-opaspalveluita alueelle, kertoo Niko
Autti.

Aistien luontomatka -projektissa tuotetaan myös esite alueen luontokohteista ja matkailupalveluista. Esitteen on
tarkoitus olla jaossa Yläkemijoen kylämarkkinoilla 8.7.2023. Kylämarkkinat ovat aluetta yhdistävä tapahtuma,
joka tuotetaan paikallisin voimin ja jonne kaikki Rovaniemeltä ja ympäri Suomea ovat tervetulleita.

Projektin taustalla on Yläkemijoen Kylät ry, joka haki projektilleen rahoituksen harvaan asutun maaseudun
luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailua edistämiseen tarkoitetusta, Lapin ELY-keskuksen myöntämästä
rahoituksesta.

Tulevaan työpajaan 10.5. Auttikönkään pirttikahvilaan klo 15.00 – 19.00 ovat tervetulleita kaikki alueen
matkailusta kiinnostuneet toimijat. Erityisesti haussa ovat majoitusten tarjoajat sekä alueella toimivat kalastus- ja
metsästysseurat ja muut yhdistykset.


Lisätietoja:
Meeri Vaarala, Yläkemijoen kylät ry, p. 040 5693 971, ylakemijoen.kylat@gmail.com
Hilma Heikkinen, Kokoamo Oy, p. 050 339 6477, hilma@kokoamo.fi
Katariina Imporanta, Kaltio Creative Oy, p. 040 5522 943, katariina@kaltiocreative.comMuita uutisia