Taisto Körkkö

Siika-Kämän asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja

Taisto edistää kaikkien Siika-Kämän ja Paattingin asukkaiden hyvinvointia ja kylien elinkelpoisuutta yhdessä kylän asukkaiden kanssa ja toimii aktiivisesti asukasyhdistyksessä.

taisto.korkko@gmail.com

Puh. +358 40 019 9745