Kivalonaavan niittykulttuuripolku

Lähto polulle Vikakönkään tai Vaattunkikönkään pysäköintialueelta.
Niittykulttuuripolku (1,3 km) on Vaattunkilammella. Koko rengasreitin pituus on 6,3 kilometriä.

Perinteisiä latoja ja niittykämppä

Suoniitty-kultuuriperintökohteessa on kunnostettuna perinteiset ladot ja niittykämppä.
Niittykämpä on avoinna kaikille polulla kulkijoille.

Suoniityiltä niitettiin ennen heinää ja tähän niittykulttuuriin voit tutustua luontopolulla, joka erkanee Könkäiden polulta läheltä Vaattunkilampea.
Niittykulttuuripolku on vaativuudeltaan luokiteltu helpoksi. Yhteysreitti Könkäiden polkua pitkin on keskivaativa.

Vaattunkilammen laavun laituriin pääsee myös veneellä Raudanjokea pitkin. Polulla on niittykulttuurista ja Kivalonaavasta kertovia opastustauluja.

Lue lisää: Luontoon.fi

Sijainti

Vaattunkikönkääntie 219, 96900 Saarenkylä

Reittiohje

Vaattunkikönkäällä retkeilyalueen opasteet.