Juotaksen voimalaitos

Juotaksen vesivoimala on myös Pirttikosken ohella tunnelivoimalaitos, tosin hyvin paljon pienempi. Juotaksen voimalaitos on otettu käyttöön vuonna 1958.

Juotasjoki

Koillis-Lapin Sähkö Oy on puolestaan valjastanut Kemijokeen sen eteläpuolelta laskevan Juotasjoen virtaaman omaan säännöstelyynsä. Vesiänsä voimala kerää Juotasjärvestä, sekä aina Paattinki- ja Näskäjärveä myöten. Väliin jää Piittisjärvi, Tyyräsenjärvi ja monta muuta pientä lampea ja järveä.

Sijainti

Voimalantie, 97650 Juotas